Без дебати Общинският съвет не одобри споразумението между Община Пловдив и ПФК „Ботев–Пловдив“ за ползването на Колежа. Предложението бе внесено от зам.-кмета Пламен Райчев и то трябваше да сложи конкретни срокове за използването на стадион „Христо Ботев“ от футболния клуб.

Сегашният договор нямаше конкретна времева рамка за колко време съоръжението ще бъде отдавано. В него е записано, че то ще се ползва до провеждането на дългосрочна процедура за отдаването под формата на концесия или Закона за спорта.

Според вносителя това ограничава възможността клубът да прави инвестиции в подобряване и строителство на съоръжението, които ще са необходими за получаването на четвърта категория за УЕФА. Така с анекса стадионът трябваше да се отдаде за три години, а при изпълнение на инвестициите – срокът на договора да се удължи автоматично с 10 години или до процедура за дългосрочното му отдаване.

Едва 15 съветници подкрепиха предложението, петима бяха против, а 21 от тях гласуваха „Въздържал се“.

То бе записано така: Сключване на анекс към Споразумение No 23 ДГ – 427/21.04.2023 г. за ползване на недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в Пловдив, р-н “Източен”, бул. “Източен” No 10, представляващ стадион “Христо Ботев”, с вносител: Пламен Райчев – заместник – кмет на община Пловдив.

Основанието бе: Постъпило заявление от ПФК “Ботев“ АД с искане за сключване на анекс към вече подписаното споразумение. Мотивите на клуба са: “счетоводни пречки относно признаване на сторените разходи за инвестиции на територията на стадиона, които инвестиции се извършват от клуба“ и “и правилното им завеждане в амортизационните планове на ПФК “Ботев“ АД“.