На свое заседание от 13 март 2024 г. Дисциплинарната комисия при ЗС на БФС – Пловдив наложи следните наказания:

               “А” – Регионална група

 

Калоян Нейков(Труд)          червен картон             1 среща

 

              “Б” – Регионална група

 

Иван Рангелов(Скутаре)       червен картон             1 среща

Боян Христев(Пъдарско)       червен картон            1 среща

Димитър Илиев(Белозем)      червен картон            1 среща

Иван Шопов(Стряма)             червен картон            1 среща

Тодор Ламбрев(Раковски)      червен картон            1 среща

Мустафа Мехмедали(Буково)  червен картон            1 среща