Стадион Лазур не е в най-доброто си състояние. Дъждът, който се изля над Бургас накара съоръже

нието на определени места сериозно да протече. Домакините от морския град обаче явно бяха подготвени за тази авария и заложиха огромни съдове, в които събират дъждовната вода, която капе на няколко места от тавана на стадиона.