На 16.05.2024 г. в град Пловдив се проведе заседание на УС на АФЛ. На него присъстваха президентът на АФЛ и член на ИК на БФС Румян Вълков, началник отдел Спортно-технически Неделчо Михайлов, както и председателите на ЗС на БФС Пловдив Огнян Златков, ЗС на БФС Варна Георги Мирчев и ЗС на БФС Велико Търново Бончо Генчев. В срещата взеха участие и секретарят на ЗС на БФС София Николай Младенов и членовете на УС на АФЛ.

На заседанието бяха представени кратки отчети за завършващите първенства от сезон 23/24 г. и бяха обсъдени проектите за промени в нормативната уредба за сезон 24/25 г., като сред внесените предложения е и от новия сезон в Трета лига да бъде задължително участието за 90 минути в мачовете на двама състезателя до 23 години и един до 21 години.

Всички участници в заседанието допринесоха за осъщестяването на конструктивен и ползотворен диалог.