Георги Иванов-Гонзо няма да бъде вписан скоро като нов президент на БФС, съобщи Sportal.bg. Причината е в аматьорския футболен клуб Скравена, който днес е завел дело в съда с искане вписването на новия президент и Изпълком да бъде спряно.

Доводите в искането на Скравена са, че молителят е член на сдружението, по чиято партида е подадено заявлението с което се иска вписване на промени въз основа на решения конгрес, проведен на 15 март 2024 г., които молителят счита за незаконосъобразни и противоречащи на Устава и които е оспорил пред съда. В тази връзка аматьорският клуб настоява за отмяна на всички решения, взети на извънредния конгрес.

Софийският градски съд е излязъл с определение, което гласи, че спира регистърното производство до приключване производството по исковата молба на Скравена. Определението може да се обжалва от БФС пред САС в 7-дневен срок.

Това значи, че към този момент президент на футболния съюз е Михаил Касабов, който изпълнява временно тази длъжност след оставката на Борислав Михайлов. Действащ изпълнителен комитет пък е този с Емил Костадинов, Йордан Лечков, Венцеслав Стефанов и всички останали от стария състав на управителното тяло на централата.

 

1 КОМЕНТАР

Коментарите са затворени