На свое заседание от 04 април 2024 г. Дисциплинарната комисия при ЗС на БФС – Пловдив наложи следните наказания:

                                   “Трета лига” – Югоизточна група

 

Име,фамилия(Отбор)            Провинение             Наказание

Стефан Димитров(Берое)          5-ти жълт картон          1 среща

Аурел Мусай(Гигант)                 5-ти жълт картон          1 среща

Атанас Кръстев(Д-град)              червен картон             1 среща

 

                         “А” – Регионална група

 

Георги Атанасов(Спартак)           5-ти жълт картон         1 среща

Георги Николов(Болярци)           5-ти жълт картон         1 среща

Мартин Христозов(Болярци)        5-ти жълт картон        1 среща

Кристиян Костадинов(Борислав)   червен картон           1 среща

                           

                     “Б” – Регионална група

 

Стоян Величков(Гр.Игнатиево)     червен картон            1 среща

Николай Златинов(Калековец)     червен картон            1 среща

Ангел Кибритов(Пъдарско)            червен картон            1 среща

Кристиян Костадинов(Калояново)  червен картон            1 среща

Николай Нетов(Строево)               червен картон            1 среща

Николай Иванов(Строево)                по доклад                2 срещи

 

                               Зонална група “U17” 

 

Коста Костов(Син. камъни)       5-ти жълт картон           1 среща

Стефан Стефанов(Градина)      5-ти жълт картон           1 среща

                                                                                                                    

На основание член 37(1) 4  от Дисциплинарния правилник се налага финансова санкция в размер на 75(седемдесет и пет) лева на отбора на ФК ” Калояново” с. Калояново

На основание член 34(1) 2-5 от Дисциплинарния правилник се налага наказание Забрана да изпълнява функции от името на клуба за 1(една) среща и финансова санкция в размер на 150 (сто и петдесет)  лева на г-н Христо Златински – ПФК ” Локомотив 1926 ” гр. Пловдив.