На 16.01.2024г. започнаха строителните дейности по изпълнение на проект “Изграждане на игрище за футбол на малки врати“ в ПИ №002054, местност “Михов орех“, в землището на град Куклен, до съществуващия в града стадион.

Игрището ще е с размери 17м./36м. и ще е разчертано за футбол, като повърхноста ще е с изкуствена трева. Ще бъдат монтирани две футболни врати с мрежа. Общата площ на игрището за футбол е 710 кв.м., като за облагородяване на зоната е предвидено и монтиране на 6 броя нови стълбове с осветителни тела.

Основната цел на проекта е подобряване на условията на живот и създаване на оптимална жизнена среда, чрез инвестиции във всички видове малки по мащаби инфраструктура.