Търговският регистър е отказал да впише Михаил Касабов като изпълняващ длъжността президент на Българския футболен съюз. Причината е, че липсват всички подписи под протокола от членовете на Изпълнителния комитет от 6 декември.

Регистърът е изпратил указания за нов документ, в който да присъстват подписите, както и пълномощните на членовете, които на се присъствали лично.

Едва тогава Касабов ще бъде вписан като президент на БФС, а след това от централата ще могат да подадат заявка за Конгрес на 15 март.