Президентът в оставка на Българския футболен съюз Борислав Михайлов е входирал жалба в Софийския градски съд срещу решение на служител от Търговския регистър (ТР).

Повод за това е, че преди седмица ТР отказа да впише заявената покана за свикване на извънреден конгрес, който трябва да се състои на 15 март 2024 година.

. “Моля решаващият състав да има предвид, че съгласно константата съдебна практика, Търговският регистър (респ. Агенцията по вписванията) не могат да действат като съдебна инстанция при проверка на заявените за обявяване обстоятелства”, пише в жалбата на Михайлов.

В нея подробно е обяснено защо президентът в оставка не е съгласен с решението на ТР. “Предвид на всичко изложено по-горе моля да приемете, че са налице предпоставките за обявяване в ТРРЮЛНЦ на заявената за обявяване покана за свикване на ОС (конгрес) на БФС, да уважите жалбата и да отмените отказа на Агенцията по вписванията”, завършва жалбата

1 КОМЕНТАР

  1. 1
    1

    ДАВАЙ БОБИ СИЧКУТУ КЪНАРИ СНИ СТЕБИ

Коментарите са затворени