“Заедно за Вили!

Остава точно една седмица до Благотворителен футболен турнир “ЗАЕДНО ЗА ВИЛИ”

Напомняме, че можете да помогнете в борбата на Вили с коварната болест по следните начини:

• по банкова сметка

Получател: ВИЛИАНА НИКОЛАЕВА НЕЙКОВА

IBAN: BG59CECB979010J4757400

Банка: Централна Кооперативна Банка

• Револют: @VILIANS9EY

• чрез кампанията на фондацията на Павел Андреев

• чрез дарителски кутии, поставени на различни събития и локации в град Пловдив

Вашият принос значи много!”