“Професионален футболен клуб Локомотив Пловдив 1926 АД“ открива процедура по подаване на оферти за изграждане на терен с изкуствена трева на стадион “Локомотив“ в парк “Лаута“.

Теренът ще бъде построен на мястото на сегашния терен с изкуствено покритие с размери 100х65 метра, като в офертата трябва да бъдат включени следните строително-монтажни работи:

ИЗГРАЖДАНЕ НА ОСНОВА ЗА ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ

1.1. Изкоп, извозване на земни маси

1.2. Ръчно подравняване на изкоп. легло

1.3. Валиране на земни маси

1.4. Доставка натрошена фракция

1.5. Полагане и лазерно подравняване на трошено-каменна фракция

1.6. Валиране на трошена фракция

1.7. Доставка натрошена фракция

1.8. Изграждане на дренажна система и поливна система с разпръсквачи

1.9. Полагане и лазерно подравняване на слой сипица, фракция

1.10. Валиране на фракция

1.11. Бордюри – доставка и монтаж с включени консумативи

ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ С РАЗМЕРИ 100Х65 МЕТРА

2.1. Доставка на зелена изкуствена трева за футбол с височина на стръка 60 мм. Тревата трябва да отговаря на стандарт FIFA Quality Pro

2.2. Доставка на бяла изкуствена трева за футбол с височина на стръка 60 мм. Тревата да отговаря на стандарт FIFA Quality Pro

2.3. Доставка на кварцов пясък

2.4. Доставка на каучукови гранули

2.5. Лепило

2.6. Подлепваща лента

2.7. Монтаж на изкуствена трева и разчертаване на игрище за футбол

Изброените строително-монтажни работи са примерни и ориентировъчни. Всяка фирма, която подава оферта, може да предлага включването на допълнителни дейности по изграждането на терена след извършен оглед на място. При желание за предварителен оглед, моля желаещите да се свържат с Илко Дойчев на тел. 0898 44 03 30.

Двата най-важни критерия за определяне на изпълнителя ще бъдат крайната цена и срокът за изпълнение, като финалното решение ще бъде взето след отваряне на подадените в срок оферти в административния офис на клуба на стадион “Локомотив“. Датата и часът ще бъдат съобщени допълнително.

Молим, офертите да бъдат изпращани на имейл: office@lokomotivpd.com. Краен срок за подаване на оферти – 15.11.2023 година, написаха от ПФК Локомотив.