СТК разгледа обстоятелствата по уведомление от Радослав Христов Апостолов, за едностранно прекратяване на договора му с ПФК „Марица 1921“ – Пловдив.

В искането на Радослав Христов Апостолов, няма указани причини за прекратяване на договора.

Съобразно чл. 34 от ПДТФ, „Сключен договор не може да се прекратява едностранно по време на сезона, освен ако са налице основателни причини“.

Предвид горното,  спортно-състезателните права на футболиста също така не могат да бъдат прекратени.

СТК не е компетентна по прекратяване на договор за наемане на професионален футболист свързан с чл.35, ал.5 от ПДТФ, се казва в решението на СТК.