Съдийската комисия към Българския футболен съюз уведомява клубовете в системата на българското първенство, че от началото на новия спортно-състезателен сезон 2023/2024 г. в сила влизат някои промени и допълнения към Правилата на играта в съответствие с изискванията на Международния борд на футболните асоциации (IFAB).

Всички изменения и детайлно обяснение на новите правила можете да откриете тук.