На свое заседание от 19 април 2018 г. Дисциплинарната комисия при ЗС на БФС – Пловдив наложи следните наказания:

 

 

По член 34 (1)т.3 от Дисциплинарния правилник се наказва със забрана да изпълнява функции като треньор за 1(една) среща г-н Иван Каламов от ФК”Вихър”село Войводиново.