94% от спонсорите на отборите в Първа лига са букмейкърски компании, сочи докладът на УЕФАПрез последната финансова година е отче­тен приход от спонсорски договори в цяла Европа, като нивата им са по-високи дори от тези преди пандемията.

В 31 от европейските шампионати пове­че от половината отбори имат спонсор на фланелките си. Само 28% от отборите имат спонсори от същата държава, докато оста­налите 72% са на чужди за страната ком­пании./ „Мач Телеграф“