На свое заседание от 23 април 2024 г. Дисциплинарната комисия при ЗС на БФС – Пловдив наложи следните наказания:

 

              “Трета лига” – Югоизточна група

 

Име,фамилия(Отбор)           Провинение        Наказание

Тодор Нейчев(Локомотив)      5-ти жълт картон     1 среща

Ивайло Стойчев(Карнобат)     5-ти жълт картон     1 среща

Виделин Сердарски(Куклен)   5-ти жълт картон     1 среща

Красимир Илиев(Саяна)          5-ти жълт картон     1 среща

Коста Далев(Несебър)            5-ти жълт картон     1 среща

Кристиян Димитров(Сливен)   5-ти жълт картон     1 среща

Тодор Малинов(Родопа)          5-ти жълт картон     1 среща

Никола Марин(Гигант)            5-ти жълт картон     1 среща

Габриел Георгиев(Д-град)       9-ти жълт картон     2 срещи

Йордан Панчев(Сливен)            червен картон       1 среща

Любослав Петров(Родопа)         червен картон        1 среща

 

           “А” – Регионална група

 

Огнян Памуков(Сопот)               червен картон        1 среща

Иван Гаганелов(Сопот)              червен картон        1 среща

Тодор Петков(Градина)              червен картон       1 среща

Антонио Лазаров(Г.Чардак)        червен картон       1 среща

Християн Карастойков(Дъбене) 9-ти жълт картон    2 срещи

                           

            “Б” – Регионална група

 

Николай Ангелов(Белащица)     червен картон      1 среща

 

На основание член 34(1) 2 -1 – 3 от Дисциплинарния правилник се налага финансова санкция в размер на 100 (сто) лева на г-н Николай Жечев  – ОФК ” Несебър” гр. Несебър.

На основание член 34(1) 6 – 9 – 2 от Дисциплинарния правилник се налага наказание Забрана да изпълнява функция от името на клуба за 2(две) срещи и финансова санкция в размер на 250 (двеста и петдесет) лева на г-н Мирослав Миндев  – ФК ” Загорец” гр. Нова Загора.