На свое заседание от 17 май 2024 г. Дисциплинарната комисия при ЗС на БФС – Пловдив наложи следните наказания:

                                 “Трета лига” – Югоизточна група

 

Име,фамилия(Отбор)            Провинение             Наказание

Васил Църцев(Локомотив)        5-ти жълт картон          1 среща

Калоян Панов(Куклен)              9-ти жълт картон         2 срещи

Симеон Русев(Ямбол)                9-ти жълт картон         2 срещи

Даниел Иванов(Созопол)           9-ти жълт картон          2 срещи

Владимир Драмалиев(Родопа)   9-ти жълт картон          2 срещи

Валентин Недялков(Берое)       9-ти жълт картон          2 срещи

Димитър Пройчев(Спартак)        червен картон             1 среща

Александър Христев(Куклен)      червен картон             1 среща

Тодор Петков(Созопол)               червен картон             1 среща

Галин Димов(Созопол)                червен картон              1 среща

Тодор Тодоров(Спартак)             червен картон             2 срещи

Александър Стойчев(Сокол)        червен картон             2 срещи

 

                         “А” – Регионална група

 

Петър Шилев(Садово)             5-ти жълт  картон            1 среща

Мартин Христозов(Болярци)       червен картон              1 среща

Иван Драголов(Градина)            червен картон              1 среща

 

 

                                   “Б” – Регионална група

 

Здравко Златанов(Калековец)     червен картон              1 среща

Симон Карастоянов(Калековец) червен картон/доклад       4 срещи

Щилян Димитров(Калековец)          по доклад                 1 година

Кръстю Милкански(Калековец)        по доклад                 1 година

Димитър Тонов(Калековец)              по доклад                  1 година

Иван Тосков(Асеновец)                 червен картон             2 срещи

Сезер Мустафа(Тополово)             червен картон              2 срещи

Сали Салим(Тополово)                  червен картон               4 срещи

Борис Димитров(Тополово)            червен картон              1 среща

Бончо Иванов(Пъдарско)               червен картон              1 среща

                                                                                                                             

На основание член 34(1) 6 – 9 – 3  от Дисциплинарния правилник се налага наказание Забрана да изпълнява функция от името на клуба за 2(две) срещи и финансова санкция в размер на 125(сто двадесет и пет) лева на г-н Спас Мътаров  – ФК ” Тополово” с. Тополово.

На основание член 34(1) 6 – 1 – 2  от Дисциплинарния правилник се налага наказание Забрана да изпълнява функция от името на клуба за 1(една) среща на г-н Веселин Пенев – ПФК ” Берое” гр. Стара Загора.