На свое заседание от 16 април 2024 г. Дисциплинарната комисия при ЗС на БФС – Пловдив наложи следните наказания:

 

                     “Трета лига” – Югоизточна група

 

 

Име,фамилия(Отбор)           Провинение             Наказание

Христомир Иванов(Созопол)     5-ти жълт картон          1 среща

Александър Димов(Асеновец)   5-ти жълт картон          1 среща

Тодор Танчев(Асеновец)           5-ти жълт картон          1 среща

Васил Колев(Саяна)                  5-ти жълт картон        1 среща

Мирослав Манев(Куклен)          5-ти жълт картон         1 среща

Николай Янков(Загорец)           5-ти жълт картон          1 среща

Иво Иванов(Роз.долина)           5-ти жълт картон          1 среща

Николай Йорджев(Ямбол)         9-ти жълт картон          2 срещи

Горан Ахмед(Д-град)                 9-ти жълт картон         2 срещи

Венцислав Иванов(Роз.долина)  червен картон             1 среща

Петър Петров(Карлово)              червен картон            1 среща

Пламен Колев(Карлово)             червен картон             1 среща

 

                         “А” – Регионална група

 

Веселин Локов(Спартак)           червен картон             1 среща

Георги Манчев(Г.чардак)          червен картон             2 срещи

Велко Мичкюров(Кричим)          червен картон             2 срещи

Илия Янков(Д.поле)                5-ти жълт картон           1 среща

Станислав Арабаджийски(Царацово)   5-ти жълт к-н    1 среща

                           

                     “Б” – Регионална група

 

Благой Димов(Бяла река)         червен картон            1 среща

Павел Георгиев(Стряма)           червен картон             1 среща

Иван Шопов(Стряма)                 червен картон            1 среща

Николай Панов(Цалапица)         червен картон            1 среща

 

На основание член 34(1) 2 – 4- 3 от Дисциплинарния правилник се налага финансова санкция в размер на 100 (сто) лева на г-н Атанас Апостолов – ФК ” Розова долина” гр. Казанлък.