Ремонтират Лаута за 9 999 950 лв! Вижте всички срокове!!!

26
1676

Обществената поръчка за проектирането и ремонта на стадион Локомотив в парк Лаута вече е факт. Ето и първо в PlovdivDerby.com някои интересни детайли, които вълнуват обществеността. След избора на изпълнител, което ще отнеме около месец и половина, то следва той в рамките на 45 дни да изготви идеен проект. След това изпълнителят ще има още 90 дни, за да представи технически проект, а следващите 1080 дни са предвидени за изпълнение на ремонтните и строителни работи. Сумата, в която изпълнителят ще трябва да се вмести е 9 999 950 лв с ДДС.

В настоящата процедура може да участва всеки стопански субект – българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
Всеки стопански субект има право да подаде само една оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг стопански субект, не може да подава самостоятелна оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП, не могат да участват самостоятелно в процедурата. Когато поръчката съдържа обособени позиции, описаните изисквания се прилагат за конкретната обособена позиция, а не за процедурата като цяло.
Клон на чуждестранно лице може да е участва самостоятелно в процедурата, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

УСЛОВИЯ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1.Описание на предмета на поръчката:
Предметът на настоящата обществена поръчка включва изготвяне на идеен и технически инвестиционен проект и изпълнение на строителство за реализиране на обект: „Проектиране и изпълнение на строителство, част от Общинската спортна инфраструктура – Стадион „Локомотив“ – град Пловдив“.

Строежът е Втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, б. „д“ от Закон за устройство на територията (ЗУТ), в която попада като съоръжение за спорт, предназначено за трайно задоволяване на обществените потребности в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм, за провеждане на спортни, културни и други мероприятия, с приблизителен капацитет 14 000 посетители.
Изпълнението на поръчката включва извършването на следните дейности:

– Изработване на инвестиционен проект във фаза Идеен проект по част „Архитектура“ и част „Паркоустройство и благоустройство“ в съответствие с Техническите насоки за проектиране;
– Изработване на инвестиционен проект във фаза Технически проект в съответствие с Техническите насоки за проектиране;
– Осъществяване на авторски надзор по време на строителството;
– Извършване на демонтажни работи, включително натоварване, транспорт до лицензирано сметище и такса депониране на генерираните строителни
отпадъци;
– Законосъобразно, качествено и срочно започване, изпълнение и завършване на
строителството, включително доставка на строителни продукти, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството в съответствие с Техническите спецификации и инвестиционните проекти, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, всички други действащи нормативни документи и Договора за изпълнението на обществената поръчка;
– Получаване на всички необходими становища и разрешения, необходими за извършване на неговата работа, съгласно българското законодателство;
– Своевременно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството в съответствие с изискванията на чл. 163, ал. 2, т. 3 от ЗУТ;
– Съхраняване и предоставяне при поискване от останалите участници в строителството или от контролен орган на строителните книжа, заповедната книга на строежа по чл. 170, ал. 3 от ЗУТ, актовете и протоколите.


Място и срок на изпълнение:

Мястото на изпълнение на обществената поръчка е гр. Пловдив, УПИ VI-575 обществено обслужване и спортни дейности, кв1-нов по ПУП на ВСИ-МО, ЖК „Тракия“, гр. Пловдив.
Сроковете за изпълнение на дейностите, предмет на възлагане на настоящата обществена поръчка са както следва:
– за изработване на Идеен инвестиционен проект до 45 (четиридесет и пет) календарни дни;
– за изработване на Технически инвестиционен проект до 90 (деветдесет) календарни дни;
– за изпълнение на строително-монтажни работи до 1080 (хиляда и осемдесет) календарни дни;
Срокът започва да тече от датата на получаване от Изпълнителя на възлагателно писмо от Възложителя и приключва с подписване на Окончателен приемо – предавателен протокол съгласно условията на договора.
2. Финансови условия:
Прогнозната стойност на поръчката е 9 999 950,00 лв. без включен ДДС, разпределена по дейности, както следва:
– за изработване на Идеен инвестиционен проект до 60 000,00 лв. без включен ДДС;
– за изработване на Технически инвестиционен проект до 150 000,00 лв. без включен ДДС;
– за изпълнение на строително-монтажни работи с включени до 10 % (десет на сто) непредвидени разходи до 9 759 950,00 лв. без включен ДДС;
– за осъществяване на авторски надзор по време на строителството до 30 000,00
лв. без включен ДДС.

Посочените стойности са лимитни. Участник, който предложи цена за изпълнение на дейност, предмет на възлагане на настоящата обществена поръчка, по-висока от определените от Възложителя в настоящата документация прогнозни стойности, ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.
Поръчката се финансира с бюджетни средства на Възложителя, в изпълнение на Постановление No33 от 28.02.2020 г. на Министерски съвет на Република България и Решение No61, взето с Протокол No5 от 12.03.2020 г. на Общински съвет – Пловдив.
Плащанията ще се извършват в съответствие с условията в проекта на договор като сроковете за разплащане са определени съгласно чл. 303а, ал. 2 от Търговския закон.

26 КОМЕНТАРА

 1. С тези срокове ще се строи октомври догодина……

 2. 12
  4

  СЪБУДЕТЕ СЕ !!!!
  НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ ДА ВИ НАРИЧАТ ЛУМПЕНИ!!
  НЕ СТАВАЙ ТЕ ХРАНТУТНИЦИ !!!!
  АКО ДЪРЖАВАТА Е ДОБРЕ ЩЕ ИМА ЗА ВСИЧКИ !
  ТИКВИТЕ ТРЯБВА ДА СИ ХОДЯТ !!
  НЕ МОЖЕ КЛУБОВЕТЕ ДА СЕ ИЗЛАГАТ ТАКА
  НЕ Е ТЯХНА РАБОТА ДА КОМЕНТИРАТ ПАЛАТКОВИТЕ ЛАГЕРИ!!
  СЪБУДИ СЕ БЪЛГАРИНО !

 3. 9
  3

  Всички от Локото се изредиха на майка ми.Затова съм толкова злобен

 4. 11
  17

  От с. МАНОЛЕ съм от 45 г. съм фен на Локо ама като гледам тоя нащият клоун как се е самозабравил от тия три купи чак и стадион ще ни прави.
  Сигурен съм,че тази година ще се сринем рязко надолу и ще видете колко струва тоя нашият утра клоун Крушарски ще ни заебе и ще се молим на алах да ни е на помощ.
  Пичове беше готино до сега сега идва най лошото време за Локомотив.няма какво да се заблуждава ме,че сме накъкъв силен отбор.
  Помнете ми думата.че този клоун ще ни върне доста назад във футбола и ще има мъки големи.За какво ние стадион че не се сещам нещо,по добре във Маноле на стадиона да играем и школа ще си направим.
  Винаги сме били гости във Пловдив.Със тези пари ще сме горди носители на подарен продадени купи.
  А бе айде сиктир и само Локо.

  • 18
   3

   Жълта курво,миришеш от далече!Намести петата и си ебавай майката!

  • Ех горди носителю, не спря да ръсиш глупости ! Единственият клоун тук си ти. Сега ние се радваме на успехите ни, а какво ще се случи след време това само един господ знае . Това че си е от Маноле се вижда и с просто око. Но освен това е видно, че и в село явно не си ходил на училище. По неграмотно написал коментар скоро не бях чел.

   • Абе гранде бай Манол е истински Локомотивец бе що го хулите човека.
    Казва истината и вие го награбихте.Този човек наистина е от 45 г. фен на Локо и цяло Маноле го знае.

  • 10
   5

   Всички от Локото се изредиха на майка ми.Затова съм толкова злобен.

 5. 8
  1

  Abe neka i dvata otbora da si napravim stadionite i bazite che da se kefim na tyah i cyala Bulgaria da ni zavijda. No mi se struva che s okolo 10 miliona nyama kak da se napravyat tezi 3 tribuni na Lauta. Edinstveniyat variant e firmata na Krusharski da poeme stroitelstvoto. Togava sam siguren che toy shte dobavi ot sebe si neshtichko za da ostane imeto mu v istoriyata na Lokomotiv kato nay-uspeshniyat sobstvenik. Velik si bate Itso.

 6. 2
  4

  На южната трибуна не и трябва козирка. Още спестени пари.

 7. 8
  4

  Ода за Срането
  В този тъй прекрасен ден
  Да ви приветсвам умилен,
  Да ви пожелая гръмогласно
  … В живота всичко най-прекрасно.
  Но какво може да ви предложим:
  Любов, пари и красота……
  Всичко туй е суета.
  Липсва ли ти сал едничко –
  Махни с ръка и плюй на всичко.
  Едничко щастие е под небето –
  Това е мили мой срането!
  Срането ободрява,
  Срането подмладява,
  Срането туй е всичките блага.
  Сери да ти стане драго,
  Сери в кухни,
  Сери в спални,
  Сери в зъболекарски чакални,
  Сери, сери и ако щеш гъза си съдери!
  Отидеш ли и ти на сняг,
  На пухкавия сняг се изсери!
  Със зор разтягай си халката
  И слушай как шуми гората.
  В Дунав – газейки реката
  Сери направо във водата!
  Оглеждай дупето си бяло
  В това немирно огледало.
  Но може запек да те хване,
  Срането мъка да ти стане,
  Тогава много не мисли
  И бързо с пръст в гъза бръкни.
  Чак тогаз ще разбереш,
  Що блаженство е да сереш.
  Представи си цялата земя
  Покрита с тънък слой лайна.
  Тогаз подай си ти главата
  Някъде измежду лайната
  И ако няма място на Земята
  Иди с се изсери на Луната

 8. 11
  4

  Вече можем да го кажем – провален сезон за вас и повече от успешен за нас.Ще се срещнем в следващият шампионат.Продължавайте да мечтаете както винаги,защото реалността пaк ще ви върне на земята.

 9. 9
  9

  Пожелавам на комплексираните от Локомотив да намерят една проститутка и да открият.че съществува и друг свят, далече от гранда.

 10. 10
  26

  На гранда на Пловдив 2 пъти и половина повече пари. Защо така бе мангалчета? 🙂 Два пъти и половина повече публика, толкова повече пари. Цигани гнусни.

  • 30
   7

   Опс, споко бе тигре, много се пениш. Това за гранда, трябва да се разберете с Арда. Те нали са Гордостта на Родопите вие сте гордостта на Коматево, а Локомотив е удостоен с почетен знак на Пловдив. Може да не сме най-старият клуб в България, но имаме ПОЧЕТЕН ЗНАК НА Пловдив И ТОВА Е ФАКТ. Затова ли трябва да имаме комплекси!?!? … дата 15.05 да ти напомня нещо. Ще ти помогна, на тази дата Локомотив е шампион Ботев изпада, има още, на тази дата Ожболт ви го навря така, че още сте в шок. Затова ли да имаме комплекси, нашият капитан е футболист на България, футболист на футболистите за втора поредна година, вкара гол красавец и донесе суперкупата. За две години имаме три спечелени купи, за какви комплекси говориш бе, селтак недоклатен … Имаме четири пъти футболист на годината, ако броим Гонзо(като наш юноша) с неговите два, от нашата школа са излъчени 6 футболиста на годината. Бонев е рекордьор с капитанската лента на България, Садъка е рекордьор по участия във всички национални гарнитури… Кажи сега, как да имам комплекс, на всичко отгоре, играете мачовете си на една туба бензин от Пловдив. Ела на Лаута да ти покажа нещо, има една отливка от пета, ела да се снимаш с нея и ще видиш, как ще ти олекне, всичката ти злоба ще отмине, само трябва да докосне Божествената Пета и си готов

   • Прощавай, тези футболисти не са,, юношки“ (както селянията се изразяват) на Ботев! ТОВА СА ЮНОШИ НА ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ!!! Къде и в коя класация са жълтите,, ЮНОШКИ“? Някой от кривите главици може ли да отговори?

  • 3
   1

   Повече пари, защото Изгрев бойс Столипиново сте 42000 мангала! Логично! Какъв гранд, бе селски?! Вмирисани гюбреци!

 11. 18
  4

  Хайде дано догодина да станем шампиони на новия стадион!

Comments are closed.